Националният събор „Млечният път на България през вековете" се организира от Община Луковит и Асоциацията на млекопреработвателите в България, със съдействието на Министерството на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд „Земеделие".

В събора ежегодно участват млекопреработвателни предприятия от цялата страна, фирми, свързани с млечната промишленост, сродни организации и държавни институции. Популяризират се национални вековни традиции и съвременни технологии, свързани с преработката, консумацията, продажбата и съхранението на млякото и млечните продукти в страната.